Otomotiv sektöründe “Müşteri Memnuniyeti” ilkesi ile başarısını sürekli artıran Atak Taşıt YedekleriSan.ve Tic. A.Ş İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas almaktadır. Şirketin başarısında verekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanmakta ve çalışanlarını endeğerli varlığı olarak görmektedir.

Şirketimiz stratejik hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlerken amacımız, çalışanlarımızınmemnuniyetini ve iş verimini arttırmayı hedefleyen etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak,sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş İnsan Kaynakları politikalarınıuygulayarak, daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.

Değerlerimiz

 • Aidiyet Duygusu
 • Kazan-Kazan Yaklaşımı
 • Değişime Açık Olmak
 • Müşteri Odaklı Olmak
 • Yenilikçi Olmak
 • Sevgi ve Saygı
 • Çalışanlara Değer Vermek
 • Katılımcılık ve Paylaşımcılık
 • Sosyal Sorumluluk
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Duyarlılık
 • Adaletli Olmak

Her Zaman ATAK…